Libellen

Vanaf mijn jeugd is mijn interesse voor libellen groot. Door de fotografie raakte ik steeds verder geïnteresseerd in deze groep. Op de website dutchdragonflies staan foto’s en korte video’s van de Nederlandse libellenfauna.
Ook het vastleggen van libellen op video heeft geresulteerd in een website Odonata video. Vanaf 2003 bestudeer ik winterjuffers en resultaten zijn te zien op de website Sympecma.