Libellen excursie op 10 september

We gaan deze zaterdag libellen kijken op een aantal heideterreinen in Drenthe. We zullen verschillende soorten tegenkomen, waaronder glazenmakers, heidelibellen en winterjuffersoorten. Het is de bedoeling dat we gaan inventariseren, dus mensen die het leuk vinden om ter plekke waarnemingen in te voeren dan graag, maar is zeker geen verplichting. Kijken en genieten is uiteraard de bedoeling. Opgeven bij de secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie. Nadere info volgt.